Sanktioner slår hårt mot svensk livsmedelsindustri

31 Mars
2015


LRF:s ordförande Helena Jonsson skriver i en debattartikel publicerad i Dagens industri att ryska sanktioner sänker det svenska lantbruket. Enligt Jonsson stämmer inte det som tidigare sagts i frågan, nämligen att Sverige inte drabbas särskilt hårt av ryska livsmedelssanktioner. 

Eftersom Ryssland är EU:s näst viktigaste exportmarknad (på första plats: USA) för jordbruksprodukter och livsmedel påverkas även Sverige som nation när exporten till en marknad, som varit både viktig och under tillväxt, stoppas. Rysslands handelsembargo innebär importstopp på en mängd viktiga livsmedelsgrupper varav frukt, ost och griskött är de tre största. En industri som inte har påverkats av Rysslands handelsembargo är kabelindustrin, där det svenska företaget Miltronic som bland annat jobbar med kabelmärkning inte har påverkats särskilt mycket av det ryska handelsembargot. Du kan läsa mer om Miltronics kabelmärkning här.

Inom EU:s marknad finns inga gränser, vilket innebär att Rysslands påverkan på Sveriges livsmedelsindustri inte är så begränsad som många tidigare konstaterat. Jonsson lyfter före detta landsbygdsministern Eskil Erlandsson som en av de få som insett och påvisat vidden av problemet med handelssanktionerna. Hon manar vidare handeln att fortsätta värdera vår svenska råvara högre och inte ge efter för prispressning vid tillfälliga överskott.

”Finska, danska och holländska produkter tänkta till Ryssland kommer att pressa priserna i hela EU, också i Sverige. Och även om svenska konsumenter åtnjuter lägre priser riskerar svenska bönder /…/ att drabbas i lika stor utsträckning som kolleger i exporterande EU-länder.”, säger Jonsson.